Het project Oog voor Talent draait om talentontwikkeling bij jeugdigen in Enschede.

Talentbegeleiding helpt kinderen en jongeren met het ontdekken van hun unieke persoonlijke eigenschappen en vaardigheden. Dit zorgt voor een sterk zelfbewustzijn en oriëntatie op de toekomst. Op deze website vind je artikelen en video’s, die sinds 2011 over het project zijn gemaakt, zoals de video hieronder, waarin bekende Enschedeërs vertellen wie hen in hun jeugd heeft geïnspireerd om belangrijke keuzes te maken.

Download de Factsheet Talentonwikkeling

Talentbegeleiders werken met de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, de eerste klas van het voortgezet onderwijs en van de ROC-opleiding AKA (Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent). Naast de begeleiding op school werden er ook buiten school activiteiten georganiseerd op het gebied van beroepsoriëntatie, waaronder bedrijfsexcursies bij tientallen Enschedese bedrijven. Deze activiteit is sinds 2014 als zelfstandig project voortgezet onder de naam  beroepsvizier. Op beroepsvizier.nl en in de rechterbalk op deze site staan de geplande bedrijfsexcursies. Op de pagina excursies staan de verslagen hiervan.